Scroll Top

“HELLENIC LEGACY LEADERSHIP”

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 30.06.2021 στο Ξενοδοχείο, Hotel Grande Bretagne, η εκδήλωση «Η Κληρονομιά της Ελληνικής Επιχειρηματικής Ηγεσίας» που διεξήχθη υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», και με Χορηγό Δράσης της Επιτροπής την εταιρία ΠΕΝΤΕ Α.Ε-ΓΑΛΑΞΙΑΣ.

Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν να γνωρίσουμε μερικές από τις ελληνικές εταιρίες που έχουν παρουσία και επιτυχημένη δραστηριότητα στην Ελλάδα για πάνω από 50 χρόνια, αλλά και το προφίλ και τις στρατηγικές επιτυχίας και ηγεσίας των επιχειρηματιών τους.

Στην συζήτηση συμμετείχαν η κα Νικολίτσα Χειμωνίδου, Πρόεδρος της ΠΕΝΤΕ Α.Ε – Γαλαξίας, ο κ. Γιάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο κ. Κώστας Γεράρδος, Διευθύνων Σύμβουλος, Πλαίσιο Computers, ο κ. Νίκος Μαγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε., ο κ. Κωνσταντίνος Νάκας, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Φίλιππος Νάκας, και ο κ. Αχιλλέας Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΥΚΝΟΣ, και τον συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε η κα Ιωάννα Κωνσταντίνου, Executive Consultant, Leadership Coach, με πλούσια επαγγελματική αλλά και ακαδημαϊκή εμπειρία στο χώρο της Επιχειρηματικής Ηγεσίας.

Tην εκδήλωση χαιρέτησε η κα Γιάννα Αγγελοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» εστιάζοντας στη σημασία των ελληνικών επιχειρήσεων για την ιστορία της χώρας, αλλά και την σημασία της εκδήλωσης για την οποία είπε χαρακτηριστικά «συμπυκνώνει την εμπειρία εμβληματικών επιχειρήσεων» που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και που επιδεικνύουν εταιρική κοινωνική ευθύνη, εξωστρέφεια και ανθρωποκεντρική κουλτούρα.

Η κα Αγγελοπούλου επεσήμανε την χρησιμότητα των συμπερασμάτων της συζήτησης όχι μόνο για τον επιχειρηματικό χώρο αλλά και για την κοινωνία συνολικά. Την εκδήλωση χαιρέτησε επίσης ο Δρ. Γεώργιος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ ο οποίος τόνισε την σημασία των Ελληνικών επιχειρήσεων και της ηγεσίας τους, για τον μετασχηματισμό της χώρας σε μια παραγωγική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία.

Σημείωσε ότι οι βασικές προτεραιότητες για τη χώρα στη νέα περίοδο πρέπει να είναι η ενίσχυση των σχέσεων των επιχειρήσεων με την κοινωνία και τους πολίτες, η βιομηχανία ως βασικός άξονας της οικονομικής ανάπτυξης, η ενίσχυση της καινοτομίας, οι νέες δεξιότητες, η πράσινη μετάβαση, και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Η κα Χειμωνίδου, εκπροσωπώντας την εταιρεία ΠΕΝΤΕ Α.Ε-Γαλαξίας που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας στο Ελληνικό επιχειρηματικό στερέωμα, ανέδειξε το συμμετοχικό στυλ ηγεσίας της εταιρείας που ακολουθήθηκε και από τα ιδρυτικά μέλη της, όπως του αείμνηστου Βασίλη Χειμωνίδη, και την σημασία των εργαζομένων για την εταιρεία.

Επίσης, η κα Χειμωνίδου, αναφέρθηκε στην επιτυχημένη στρατηγική της εταιρείας που βασίστηκε στην έλλειψη δανεισμού και στον Ελληνικό χαρακτήρα της. Η συνεχής στήριξη του Ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της επέκτασης της ΠΕΝΤΕ Α.Ε. Γαλαξίας και με άλλα καταστήματα, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και μέσω των συνεργειών και με άλλες Ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας για το μέλλον.

Ο κ. Γιάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, υπογράμμισε τη σημασία της εξωστρέφειας, την αναγκαιότητα της εγρήγορσης, αλλά και την ικανότητα που θα πρέπει να επιδεικνύει η ηγεσία, ώστε να αντιλαμβάνεται εγκαίρως τόσο τις εξελίξεις που συντελούνται στο διεθνές περιβάλλον, όσο και τις ευρύτερες τάσεις που διαμορφώνονται παγκοσμίως όπως αυτές του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει με ευελιξία και να χαράξει τη σωστή στρατηγική για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ετοιμότητα, η σωστή ενημέρωση και η προνοητικότητα των ηγετών, σε συνδυασμό με την εστίαση στους ανθρώπους της επιχείρησης – ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της, αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ανταγωνιστική παρουσία και τη βιωσιμότητά τους.

Ο κ. Κώστας Γεράρδος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες που θα αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα μελλοντικά, και στο μοντέλο της χρήσης πολλών καναλιών, ως μέρος της στρατηγικής που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Επεσήμανε επίσης, τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης, αναφερόμενος και ως παράδειγμα στην Ακαδημία της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers. Οι κατάλληλες δεξιότητες των ανθρώπων και η εστίαση της ηγεσίας στους ανθρώπους διαμορφώνουν την κατάλληλη πελατοκεντρική και ανθρωποκεντρική κουλτούρα.

Ο κ. Νίκος Μαγόπουλος αναφέρθηκε στην ευελιξία και στην πρωτοπορία ως συστατικά της επιτυχημένης στρατηγικής της ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ Α.Ε, διαχρονικά. Η ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις εξελίξεις, που προέρχονταν από το χώρο της αυτοκίνησης, ήταν αποτέλεσμα της ικανότητας της ηγεσίας και των ανθρώπων της να αφουγκράζεται την αγορά και τις ανάγκες των πελατών. Σύμφωνα με τον κ. Μαγόπουλο, το στυλ ηγεσίας ήταν επίσης πάντοτε προσαρμοσμένο στην εποχή και στις ανάγκες, προωθώντας παράλληλα την αλλαγή και την καινοτομία ως βασικά στοιχεία της κουλτούρας, που επί του παρόντος μετασχηματίζεται σε κουλτούρα μάθησης με εστίαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων, των δεξιοτήτων τους και την ανταλλαγή γνώσης.

Ο κ. Κωνσταντίνος Νάκας αναφέρθηκε στη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού και στην επάρκεια των κεφαλαίων ως σημαντικό παράγοντα για να ανταπεξέλθει μια εταιρεία υγιώς σε μια αγορά όπως η Ελληνική, που έχει δυσφορήσει μέσα από περιόδους κρίσεων. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών και η ανάπτυξη καναλιών όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση αποτελούν σύμφωνα με τον κ. Νάκα την φυσική εξέλιξη του μέλλοντος. Τέλος, ο σημαντικότερος άξονας της επιτυχίας της Φίλιππος Νάκας, είναι οι άνθρωποι που την στελεχώνουν και που συμβάλλουν στην επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας, όλα τα χρόνια της λειτουργίας της.

Μετά από 106 χρόνια επιτυχημένης πορείας της ΚΥΚΝΟΣ, ο κ. Αγγελόπουλος αναγνώρισε ως τα συστατικά στην αρχική συνταγή της επιτυχίας, το μεράκι και το όνειρο των ιδρυτών της εταιρείας που έβλεπαν τους καρπούς της Ελληνικής παραγωγής να κερδίζει έδαφος όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό. Η εξωστρέφεια της εταιρείας μαζί με την έντονη εξαγωγική της δραστηριότητα, και τη συνεχή διάθεση για ανανέωση, την βοήθησαν στο να παραμείνει ανταγωνιστική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τον κ. Αγγελόπουλο η εταιρεία ανέπτυξε ένα ηγετικό προφίλ χωρίς να χάσει ποτέ την εστίαση της στον άνθρωπο και στους εργαζομένους.

Συνοψίζοντας, τρία βασικά συμπεράσματα που διεξήχθησαν είναι τα ακόλουθα :

1. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις αποτελούν πράγματι φωτεινό παράδειγμα, και έχουν γράψει ιστορίες επιτυχίας παρά τις αντιξοότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας στρατηγικές εγρήγορσης για τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς, σε συνδυασμό με μια συνεχή διάθεση για γνώση και ανάπτυξη.

2. Οι Έλληνες ηγέτες, διατηρώντας κυρίως μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα, κατάφεραν να σταθούν επάξια στο ύψος των περιστάσεων, και κατάφεραν να εμπνέουν τους ανθρώπους τους για πάνω από 50 χρόνια και να συμβάλλουν όλοι μαζί στην υλοποίηση του οράματος τους.

3. Το μέλλον προβλέπεται λαμπρό, και περιμένουμε στο καινούριο αιώνα ότι θα διαπρέψουν όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες, και νεοφυείς επιχειρήσεις που εστιάζουν σε νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η συζήτηση μεταδόθηκε ηλεκτρονικά και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Η συζήτηση μεταδόθηκε ηλεκτρονικά και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο :

Προτιμήσεις απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.