Scroll Top

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

       O επισκέπτης – χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου ” VrestaOla.eu ” καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του VrestaOla.eu μόνο εφόσον αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης.

Περιορισμός ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το VrestaOla.eu δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του VrestaOla.eu. Τα περιεχόμενα του VrestaOla.eu παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμηριωμένη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.

Το VreataOla.eu αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, του οποίου όμως λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές του (hosting servers) καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών, ακόμα και των ίδιων των χρηστών του) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του, δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Το VrestaOla.eu συνεργάζεται με άλλους δικτυακούς τόπους για την εξασφάλιση και περαιτέρω παροχή στους χρήστες του εξειδικευμένου περιεχομένου, το οποίο εμφανίζεται σε διάφορες σελίδες ενοτήτων και υπηρεσιών (π.χ. ενημέρωση – ειδήσεις, τεχνολογία, καιρός, κινηματογράφος, τηλεόραση, κλπ) αυτούσιο, όπως ακριβώς λαμβάνεται από τον παροχέα του (συνεργαζόμενο δικτυακό τόπο), χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού που δημοσιεύεται στις σελίδες του VrestaOla.eu ανήκει αποκλειστικά στους δικτυακούς τόπους που το παρέχουν.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο VrestaOla.eu δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες περιεχομένου και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του VrestaOla.eu είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το VrestaOla.eu, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Επιπλέον το VrestaOla.eu συνιστά στους χρήστες του να προβαίνουν στη διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών.

Το VrestaOla.eu δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Επίσης το VrestaOla.eu δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σήματα

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του VrestaOla.eu .

Όσον αφορά το καλλιτεχνικό μέρος του παρόντος κόμβου  και σε κάθε υποενότητα αυτού τα πνευματικά δικαιώματα δεν ανήκουν στο VrestaOla.eu , αλλά στους νόμιμους δικαιούχους των δικαιωμάτων του καλλιτέχνη.
Το μοναδικό κίνητρο όσον αφορά στη δημιουργία του καλλιτεχνικού τομέα του παρόντος κόμβου, είναι η εκτίμηση, ο σεβασμός , η προώθηση της δουλειάς του καλλιτέχνη ή του συγκροτήματος  και κανένα άλλου είδους κίνητρο.
Όποιος δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων θίγεται από τον παρόντα κόμβο, μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του ιστολογίου αποστέλλοντας e-mail

Προστασία ανηλίκων

Οι υπηρεσίες του VrestaOla.eu απευθύνονται σε ενήλικες, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η ραγδαία όμως εξάπλωση του Internet αποτελεί μία αναμφισβήτητη πραγματικότητα με συνέπεια ολοένα και περισσότερο οι νεαρότερες ηλικίες να χρησιμοποιούν το Internet για να αποκτήσουν πρόσβαση στην παγκόσμια γνώση, ιστορία και επικαιρότητα και όπως είναι φυσικό να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον καινούριο χώρο με τον οποίο εξοικειώνονται.

Το VrestaOla.eu προειδοποιεί τους γονείς, ότι όπως σε κάθε πηγή αστείρευτων πληροφοριών έτσι και στις σελίδες του, μπορεί να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους. Το VrestaOla.eu προσπαθεί όσο αυτό είναι εφικτό να προστατεύει τους χρήστες του, πολύ περισσότερο δε τους ανηλίκους, κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του και για το λόγο αυτό, σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο, προσβλητικό, απρεπές, ενοχλητικό, βίαιο, παραπλανητικό κλπ έχει τοποθετήσει σχετικές προειδοποιήσεις προς τους χρήστες (η προσπέλαση των οποίων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη). Το VrestaOla.eu συνιστά στους γονείς να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να μην αποκτούν πρόσβαση στο Internet χωρίς την ανάλογη καθοδήγηση και επίβλεψη, γιατί όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε, το VretaOla.eu δεν είναι δυνατό να ελέγχει τις πληροφορίες που διακινούνται στους servers του. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν σελίδες και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, το VrestaOla.eu δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Άλλα web sites και ιστοσελίδες – (Links)

Το VrestaOla.eu δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι το VrestaOla.eu ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή και ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Διεύθυνση IP

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη – χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους

Το VrestaOla.eu διατηρεί ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών καθώς και στο δικτυακό χώρο που παρέχει στους χρήστες του για τη δημοσίευση – ανάρτηση περιεχομένου από αυτούς (ενότητες και υπηρεσίες προσωπικού περιεχομένου, επικοινωνίας κλπ), να προβάλλει, το λογότυπό του, να προβάλλει διαφημιστικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης, και μεγέθους (stamp, banner, full view, intersistial, Advertorials, text links).

Το VrestaOla.eu δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχείς υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο VrestaOla.eu και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Έναρξη – διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών

Το VrestaOla.eu διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του VrestaOla.eu, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του VretaOla.eu και του επισκέπτη – χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Πολιτική cookie

Cookies

Η πολιτική απορρήτου μας εξηγεί τις αρχές μας όσον αφορά τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών σας. Αυτή η πολιτική εξηγεί συγκεκριμένα πώς εμείς, οι συνεργάτες μας και οι χρήστες των υπηρεσιών μας αναπτύσσουμε cookies, καθώς και τις επιλογές που πρέπει να τις ελέγχετε.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων, αποθηκευμένα σε αρχεία κειμένου, τα οποία είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή όταν τοποθετούνται τοποθεσίες Web σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να “θυμάστε” εσάς και τις προτιμήσεις σας, είτε για μία μόνο επίσκεψη (μέσω ενός cookie περιόδου λειτουργίας) είτε για πολλαπλές επαναλαμβανόμενες επισκέψεις (χρησιμοποιώντας ένα ‘persistent cookie’). Εξασφαλίζουν μια συνεπή και αποδοτική εμπειρία για τους επισκέπτες και εκτελούν βασικές λειτουργίες, όπως επιτρέποντας στους χρήστες να εγγραφούν και να παραμένουν συνδεδεμένοι. Τα cookies ενδέχεται να ορίζονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (γνωστά ως cookies πρώτου μέρους) ή από τρίτους , όπως εκείνοι που προβάλλουν περιεχόμενο ή παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης ή αναλύσεων στον ιστότοπο (“cookie τρίτου μέρους”).

Cookies που έχουν οριστεί από το WordPress.org

Χρησιμοποιούμε cookies για διάφορους σκοπούς. Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για τεχνικούς λόγους. Ορισμένοι επιτρέπουν μια εξατομικευμένη εμπειρία τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους εγγεγραμμένους χρήστες. και μερικοί επιτρέπουν την προβολή διαφημίσεων από επιλεγμένα δίκτυα τρίτων. Ορισμένα από αυτά τα cookie μπορεί να οριστούν όταν φορτώνεται μια σελίδα ή όταν κάποιος επισκέπτης κάνει μια συγκεκριμένη ενέργεια (για παράδειγμα, πατώντας το κουμπί “όπως” ή “συνέχεια” σε μια ανάρτηση).

Παρακάτω παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες cookie που ορίζονται από το WordPress.org, με συγκεκριμένα παραδείγματα που αναφέρονται λεπτομερώς στους παρακάτω πίνακες. Αυτό περιλαμβάνει το όνομα και το σκοπό τους. Ορισμένα cookies έχουν οριστεί μόνο για συνδεδεμένους επισκέπτες, ενώ άλλοι έχουν οριστεί για τους επισκέπτες, οι οποίοι σημειώνονται αντίστοιχα παρακάτω. Όπου ένα cookie ισχύει μόνο για συγκεκριμένους υποτομείς, περιλαμβάνονται στη σχετική κεφαλίδα.

Ακριβώς απαραίτητο : Αυτά είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για το WordPress.org για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών. Αυτές περιλαμβάνουν εκείνες που απαιτούνται για να επιτρέπεται στους εγγεγραμμένους χρήστες να επαληθεύουν την ταυτότητα και να εκτελούν συναφείς λειτουργίες.

Λειτουργικότητα : Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προτιμήσεων που ορίζονται από χρήστες, όπως όνομα λογαριασμού, γλώσσα και τοποθεσία.

Απόδοση : Τα cookie απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με τους ιστότοπους που φιλοξενούνται στο WordPress.org, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που επισκέπτονται περισσότερο, καθώς και άλλων αναλυτικών δεδομένων. Αυτές οι λεπτομέρειες χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιωθεί η λειτουργία του ιστότοπου.

Παρακολούθηση : Αυτά ορίζονται από αξιόπιστα δίκτυα τρίτων (π.χ. Google Analytics) για την παρακολούθηση στοιχείων όπως ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών και των προβολών σελίδας για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

Το τρίτο μέρος / το ενσωματωμένο περιεχόμενο : Το WordPress.org χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων μερών για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών του ιστότοπου. Αυτά περιλαμβάνουν τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook και το Twitter (με τη χρήση κουμπιών κοινής χρήσης) ή το ενσωματωμένο περιεχόμενο από το YouTube και το Vimeo. Ως αποτέλεσμα, τα cookies μπορούν να οριστούν από αυτά τα τρίτα μέρη και να χρησιμοποιηθούν από αυτά για να παρακολουθήσουν την ηλεκτρονική σας δραστηριότητα. Δεν έχουμε άμεσο έλεγχο των πληροφοριών που συλλέγονται από αυτά τα cookies.

wordpress.org

Cookies

ΔιάρκειαΣκοπόςΜόνο οι συνδεδεμένοι χρήστες;
devicePixelRatioΠροεπιλογή προγράμματος περιήγησης (1 έτος)Χρησιμοποιείται για να κάνει το site ανταποκρίνεται στο μέγεθος της οθόνης του επισκέπτη.Οχι
wordpress_test_cookieΣυνεδρίαΔοκιμάζει ότι το πρόγραμμα περιήγησης δέχεται cookies.Οχι
__qca5 χρόνιαQuantcastΟχι
__utma2 χρόνιαGoogle Analytics – Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών και των περιόδων σύνδεσης. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται η βιβλιοθήκη javascript και δεν υπάρχουν υπάρχοντα cookies __utma.Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.Οχι
__utmb30 λεπτάGoogle Analytics – Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό νέων περιόδων σύνδεσης / επισκέψεων. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται η βιβλιοθήκη javascript και δεν υπάρχουν υπάρχοντα cookies __utmb.Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.Οχι
__utmcΣυνεδρίαGoogle Analytics – Ρύθμιση διαλειτουργικότητας με το urchin.js. Ιστορικά, αυτό το cookie λειτουργεί σε συνδυασμό με το μπισκότο __utmb για να καθορίσει εάν ο χρήστης ήταν σε μια νέα συνεδρία / επίσκεψη.Οχι
__utmt10 λεπτάGoogle Analytics – Χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε το αίτημα της γκαζιού.Οχι
__utmz6 μήνεςGoogle Analytics – Αποθηκεύει την πηγή ή την καμπάνια επισκεψιμότητας που εξηγεί πώς έφτασε ο χρήστης στον ιστότοπό σας. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται η βιβλιοθήκη javascript και ενημερώνεται κάθε φορά που αποστέλλονται δεδομένα στο Google Analytics.Οχι
wp-settings- {user_id}1 χρόνοςΧρησιμοποιείται για να διατηρηθεί η διαμόρφωση διαχειριστή wp-admin.Ναί
wporg_logged_in 
wporg_sec
14 ημέρες αν επιλέξετε “Να με θυμάσαι” κατά τη σύνδεση. Αλλιώς, η συνάντηση.Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο τρέχων επισκέπτης είναι συνδεδεμένος χρήστης του WordPress.org.Ναί

make.wordpress.org

Cookies

ΔιάρκειαΣκοπόςΜόνο οι συνδεδεμένοι χρήστες;
welcome- {blog_id}ΜόνιμοςΧρησιμοποιείται για την καταγραφή αν έχετε επιλέξει να αποκρύψετε το μήνυμα “Καλώς ορίσατε” στο επάνω μέρος του αντίστοιχου ιστολογίου.Οχι
showComments10 χρόνιαΧρησιμοποιείται για να προσδιορίσετε αν προτιμάτε να εμφανίζονται ή να αποκρύπτονται σχόλια κατά την ανάγνωση του ιστότοπου.Οχι

* .trac.wordpress.org

ΚουλουράκιΔιάρκειαΣκοπόςΜόνο οι συνδεδεμένοι χρήστες;
trac_form_tokenΣυνεδρία Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο τρέχων επισκέπτης είναι συνδεδεμένος χρήστης του WordPress.org.

codex.wordpress.org

Cookies

ΔιάρκειαΣκοπόςΜόνο οι συνδεδεμένοι χρήστες;
codexToken6 μήνεςΧρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο τρέχων επισκέπτης είναι συνδεδεμένος χρήστης του WordPress.org. Ορίστε μόνο αν επιλέξετε “Διατήρηση σύνδεσης” κατά τη σύνδεση.Ναί
codexUserId 
codexUserName
6 μήνεςΧρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο τρέχων επισκέπτης είναι συνδεδεμένος χρήστης του WordPress.org.Ναί
codex_sessionΣυνεδρίαΧρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο τρέχων επισκέπτης είναι συνδεδεμένος χρήστης του WordPress.org.Ναί

* .wordcamp.org

Cookies

ΔιάρκειαΣκοπόςΜόνο οι συνδεδεμένοι χρήστες;
camptix_client_stats1 χρόνοςΧρησιμοποιείται για την παρακολούθηση μοναδικών επισκεπτών σε σελίδα εισιτηρίων σε έναν ιστότοπο του WordCampΟχι
wp-αποθήκευση-post1 μέραΧρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αν υπάρχει αποθηκευμένη ανάρτηση για μια ανάρτηση που βρίσκεται υπό επεξεργασία. Εάν υπάρχει τότε αφήστε το χρήστη να επαναφέρει τα δεδομέναΝαί
comment_author_ {hash}347 ημέρεςΧρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ονόματος συγγραφέα σχόλιο, αν “Αποθήκευση το όνομά μου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ο ιστότοπος σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης για την επόμενη φορά που σχολιάζω.” Είναι επιλεγμένοΟχι
comment_author_email_ {hash}347 ημέρεςΧρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συγγραφέα, εάν “Έχει αποθηκευτεί το όνομα μου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ο ιστότοπος σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης για την επόμενη φορά που σχολιάζω”.Οχι
comment_author_url_ {hash}347 ημέρεςΧρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του σχολίου συγγραφέων σχολίων, αν έχει επιλεγεί “Αποθήκευση του ονόματος μου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του ιστότοπου σε αυτό το πρόγραμμα περιήγησης για την επόμενη φορά που σχολιάζω”.Οχι
wp-postpass_ {hash}10 ημέρεςΧρησιμοποιείται για τη συντήρηση της περιόδου σύνδεσης, εάν μια ανάρτηση προστατεύεται με κωδικό πρόσβασηςΟχι
wp-settings- {χρήστη}1 χρόνοςΧρησιμοποιείται για τη διατήρηση των ρυθμίσεων wp-admin του χρήστηΝαί
wp-settings-time- {χρήστη}1 χρόνοςΟ χρόνος κατά τον οποίο ορίστηκαν οι ρυθμίσεις wp-{user}Ναί
tix_view_token2 μέρεςΧρησιμοποιείται για διαχείριση περιόδων σύνδεσης ιδιωτικού περιεχομένου CampTixΟχι
tk_aiΠροεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησηςΧρησιμοποιείται για παρακολούθησηΟχι
jetpackStateΣυνεδρίαΧρησιμοποιείται για τη διατήρηση της κατάστασης του JetpackΝαί
jpp_math_passΣυνεδρίαΕπιβεβαιώνει ότι ένας χρήστης απάντησε σωστά στο μαθηματικό πρόβλημα κατά τη σύνδεση.Οχι
stnojs2 μέρεςΘυμηθείτε αν ο χρήστης δεν θέλει JavaScript να εκτελεστείΟχι
wordpress_logged_in_ {hash}ΣυνεδρίαΘυμηθείτε την περίοδο σύνδεσης χρήστηΝαί
wordpres_test_cookieΣυνεδρίαΕλέγξτε αν μπορεί να ρυθμιστεί το cookieΟχι

Έλεγχος των cookies

Οι επισκέπτες ενδέχεται να επιθυμούν να περιορίσουν τη χρήση των cookies ή να τους εμποδίσουν να οριστούν. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης παρέχουν τρόπους για τον έλεγχο της συμπεριφοράς των cookies, όπως το χρονικό διάστημα που αποθηκεύονται – είτε μέσω των ενσωματωμένων λειτουργιών είτε μέσω της χρήσης πρόσθετων στοιχείων τρίτων.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των cookies, επισκεφτείτε το aboutcookies.org . Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies διαφήμισης και πώς να τα διαχειριστείτε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση youonlinechoices.eu(με έδρα την ΕΕ) ή aboutads.info (με έδρα τις ΗΠΑ).

Ορισμένα συγκεκριμένα προγράμματα opt-out είναι διαθέσιμα εδώ:

Quantcast – https://www.quantcast.com/opt-out/
Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο περιορισμός ή η απενεργοποίηση της χρήσης των cookies μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα των ιστότοπων ή να τους εμποδίσει να λειτουργούν σωστά καθόλου.

Προτιμήσεις απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.